Get Adobe Flash player

BIURO RACHUNKOWE

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie usług rachunkowo-finansowych
jak również obsługę kadrowo-płacową.

MCODE Sp. z o.o. działa na podstawie certyfikatu księgowego, wydanego przez Ministerstwo Finansów RP     nr 10963/2005, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obsługę firm prowadzimy w oparciu o najnowsze, sprawdzone oprogramowanie gwarantujące poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.

Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nasze usługi księgowe kierujemy do małych      i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą


W ramach usług rachunkowo - finansowych proponujemy:

•    Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
•    Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
•    Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
•    Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

•    Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
•    Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
•    Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
•    Rachunki przepływów pieniężnych


•    Budżety
•    Analizy centrów kosztowych
•    Rozliczenia opłat za usługi
•    Wnioski kredytowe
•    Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont

•    Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
•    Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
•    Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
•    Sprawozdawczość PFRON
•    Opracowywanie biznes planuNowy Blok